Καθαριότητα - Περιβάλλον (Γενικά) #501. Αποκομιδή χόρτων
Καταχωρήθηκε    Γνωστοποιήθηκε    Σε εξέλιξη    Απαντήθηκε    Διεκπεραιώθηκε    Έκλεισε   
Λεπτομέρειες

Κατηγορία: Καθαριότητα - Περιβάλλον (Γενικά)
Δημιουργήθηκε: πριν 4 μήνες

Περιγραφή

Σας παρακαλώ να αποκομίσετε τα χόρτα από το τέρμα Ειρήνης (Πανόραμα), γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.


Πολυτεχνείου 58, Πυλαία 555 35, Ελλάδα

Location

Καταχωρήθηκε

Αρχική καταχώρηση στην κατηγορία Τεχνική Υπηρεσία (Γενικά)

πριν 4 μήνες
Location

Καταχωρήθηκε

Το αίτημά σας διαβιβασθηκε στην Δ/νση Καθαριοτητας, Περιβάλλοντος & Ανακυκλωσης λόγω αρμοδιότητας.

πριν 4 μήνες
Location

Γνωστοποιήθηκε

Το αίτημά σας γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία μας.

πριν 4 μήνες
Location

Σε εξέλιξη

Το αίτημά σας βρίσκεται σε εξέλιξη.

πριν 4 μήνες
Location

Διεκπεραιώθηκε

Το αίτημά σας διεκπεραιώθηκε.

πριν 3 μήνες
Location

Έκλεισε

Εκ μέρους του γραφείου Δημάρχου ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

πριν 2 μήνες